Fulufjellet Hytteservice

Fulufjellet Hytteservice tilbyr tjenester som:

VAKTMESTERTJENESTE:

   Snekkeroppdrag

   Måking av veranda

   Måking av tak

   Strøing og måking av innkjørsel

   Brøyting

   Vedlikehold av torvtak (kalking, gjødsling, slåing av gress)

   Feiing av skorstein

   Arbeid med utearealer

   Maling/Beising

   Behandling av verandagulv

   Tilsyn etter utleie

   Administrering av utleie av din hytte

   Alle typer rengjøring

   Nøkkelservice

   Annet arbeid

 

For spørsmål om Fulufjellet Hytteservice kan du kontakte

 

Jan Erik Nordnes  janerik@ljoratunet.no eller tlf. 906 49 670

Follow us